Política de Privacitat

Última actualització: 20 d’octubre 2020

A nsign.tv, una marca registrada per Netipbox Technologies S.L., sabem la importància que representa la privacitat per als Usuaris i ens esforcem per a explicar amb claredat com recollim, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem la seva informació.

La Política de Privacitat proporciona una descripció general de les nostres pràctiques relatives a l’ús d’aquesta informació, aplicable a la informació de caràcter personal recollida en ocasió dels serveis prestats per l’Empresa a través dels Llocs web, així com a través d’aplicacions o serveis de l’Empresa que facin referència a la present Política de Privacitat o continguin algun enllaç a ella (d’ara endavant, conjuntament els “Serveis”).

Tingui en compte que la Política de Privacitat és aplicable amb independència del dispositiu que utilitzi per a accedir als Llocs web o utilitzar els Serveis. És important que llegeixi la Política de Privacitat amb deteniment perquè cada vegada que accedeixi i utilitzi els nostres Serveis estarà acceptant les pràctiques que descrivim en aquesta. Si no accepta les pràctiques descrites en la Política de privacitat, no ha d’accedir al Lloc web ni utilitzar els Serveis.

També és important que consulti amb freqüència la Política de privacitat per si s’ha actualitzat. Si actualitzem la política de privacitat, l’informarem dels canvis que considerem rellevants mitjançant un avís en els Llocs web o en els Serveis pertinents.

En accedir als Llocs web o utilitzar els nostres Serveis després d’haver realitzat aquest avís, vostè estarà acceptant la/es nova/es pràctica/ques identificades en l’actualització. La versió més actualitzada de la Política de Privacitat sempre estarà disponible aquí. Pot comprovar l’ “última data d’actualització” publicada a la part superior per a comprovar quan es va actualitzar per última vegada.

 

Quina informació recopilem sobre vostè?

En general, pot usar el Lloc web sense facilitar cap informació de caràcter personal, sense perjudici del que s’estableix en la Política de Cookies. No obstant això, l’alta en algun dels Serveis (per exemple: inscripció a la newsletter, petició de Demos gratuïtes dels nostres productes o accés a les respectives intranets de cada producte per a fer ús d’aquests, etc.) poden requerir l’aportació per part dels Usuaris d’una sèrie de dades de caràcter personal per al seu tractament per l’Empresa.

 

Informació que ens proporciona directament

La informació que recaptem és la indicada en els pertinents formularis de recollida de dades incloses dins dels Llocs web o en cada Servei corresponent i podria incloure, a títol enunciatiu: nom, cognoms, empresa en la qual treballa i càrrec que ocupa, i informació de contacte, inclosa adreça postal i de correu electrònic, número o números de telèfon, etc.

En relació amb la informació que es recapta a través dels Llocs web, l’informem que els camps assenyalats amb un asterisc en els diferents formularis de recollida de dades són obligatoris. En el cas que no faciliti les dades sol·licitades a través d’aquests camps, l’Empresa podrà, a la seva sola discreció, no tramitar la corresponent consulta o Servei sol·licitat per l’Usuari.

En el moment d’emplenar qualsevol formulari aportant les seves dades de caràcter personal, l’Usuari garanteix l’autenticitat, exactitud i veracitat de tota la informació que faciliti, comprometent-se a mantenir actualitzades les dades de caràcter personal que ens faciliti de manera que les mateixes responguin, en tot moment, a la seva situació real. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes poguessin causar a l’Empresa i les seves marques registrades.

 

Informació sobre el seu ús dels Llocs web

A més de la informació que vostè proporciona, podem recopilar informació sobre l’ús que vostè faci del nostre Lloc web de conformitat amb la nostra Política de Cookies.

 

Com utilitzem la seva informació?

Les dades recollides a través dels Llocs web són utilitzades per l’Empresa amb la finalitat de registrar-les en el Servei per Vostè sol·licitat, la comercialització dels productes oferts en els Llocs web, atendre les seves consultes, reclamacions o sol·licituds d’informació formulades, així com per al compliment, manteniment, desenvolupament, control i millora de les relacions que, en el seu cas, mantingui amb nosaltres.

Addicionalment i prèvia obtenció del seu consentiment, l’Empresa podrà utilitzar la informació facilitada per l’Usuari per a qualsevol de les següents finalitats:

 • Per al seguiment, valoració i anàlisi del nostre mercat, clients, productes i serveis (fins i tot demanar-li la seva opinió sobre els nostres productes i serveis i realitzar enquestes entre clients)
 • Per a la realització de segmentacions de les seves dades i elaboració de perfils o “profiling”, a fi de poder-li remetre informació personalitzada dels productes i serveis de l’Empresa i les seves marques registrades. La realització d’aquest tractament podria implicar la combinació de la informació que recaptem sobre l’Usuari a través d’aquest Lloc web amb dades que ens faciliti o hagi facilitat a través d’altres mitjans o que ens siguin lícitament subministrats per tercers;
 • Amb subjecció i de conformitat amb l’apartat “Màrqueting Directe” contingut en la present Política de Privacitat, per a finalitats de màrqueting;
 • Per a la realització i gestió de sortejos de premis, concursos o promocions;
 • Per a oferir-li suport i assistència tècnica en relació amb els nostres productes;

 

Com recaptem aquesta informació?

Recaptem informació sobre els Usuaris a través de diversos mètodes:

 • Quan faciliten informació a través dels Llocs web per mitjà dels diferents formularis inclosos en el mateix o a través del formulari de registre inclòs en el corresponent Servei;
 • En algunes seccions dels Llocs web, mitjançant l’ús de procediments de recollida automàtica d’informació (cookies), amb subjecció al que es disposa en la corresponent Política de Cookies. Pot consultar la nostra Política de Cookies en el següent enllaç

No recollim una quantitat excessiva d’informació d’Usuaris, ni dades que no siguin adequats i pertinents per a les finalitats per a les quals s’hagin recaptat.

 

A qui revelem la seva informació?

No revelarem a terceres dades de caràcter personal referents als Usuaris sense el seu consentiment, excepte en aquells casos en els quals ho permeti la llei vigent a cada moment o el sol·liciti una autoritat competent.

Adoptarem totes les precaucions raonables per a assegurar que aquells dels nostres empleats que tinguin accés a informació sobre els Usuaris hagin rebut la formació adequada per a assegurar que tracten les seves dades de caràcter personal exclusivament de conformitat amb la present Política de Privacitat i amb les nostres obligacions a tenor de la normativa sobre protecció de dades.

 

Què fem per a mantenir segura la seva informació?

Hem implementat mesures tècniques i físiques raonables per a protegir la informació que recollim a través dels Llocs web. No obstant això, ha de tenir en compte que, si bé adoptem les mesures raonables per a protegir la seva informació, cap lloc web, transmissió per Internet, sistema informàtic o connexió sense fil és absolutament segur.

Particularment, a nsign.tv utilitzem Google Cloud. Tots els projectes de Google Cloud Platform utilitzen el mateix sistema de seguretat que utilitza Google per a garantir la protecció dels seus clients en altres de les seves propietats.

Per això oferim les següents certificacions de seguretat, que li garanteix la màxima protecció de les seves dades, així com la recol·lecta dels mateixos sempre d’acord amb la legislació vigent.

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’Usuari té dret a exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se a aquest efecte a l’adreça postal de l’Empresa indicada en la present Política de Privacitat o a l’adreça de correu electrònic contact@nsign.tv, acompanyant en tots dos casos copia de la seva D.N.I. o document oficial equivalent acreditatiu de la seva identitat.

 

Enllaços

El nostre Lloc web pot contenir vincles a llocs web de tercers que estiguin fora del nostre control. No som responsables de la seguretat ni de la privacitat de qualsevol informació recollida en llocs web o altres serveis aliens. Ha d’extremar les precaucions i revisar les polítiques de privacitat aplicables als llocs web de tercers que utilitzi.

 

Màrqueting directe i les seves preferències

Màrqueting directe

En el cas que així ho indiqui en el moment de la recollida de les dades, l’Usuari està autoritzant que l’Empresa i les seves marques registrades utilitzi les dades de caràcter personal facilitats amb la finalitat de proporcionar-li informació sobre productes i serveis, promocions, i ofertes especials, incloent aquella informació que considerem d’interès per a l’Usuari a partir de l’anàlisi de la diferent informació que ens faciliti o resulti de la seva navegació a través dels Llocs web o la utilització dels Serveis.

D’aquesta manera, en funció del consentiment prestat, podrem enviar-li aquesta informació utilitzant qualsevol dels següents mitjans:

 • Correu electrònic;
 • Telèfon;
 • Correu postal;
 • Qualsevol altre mitjà equivalent que estimem pertinent a cada moment.

L’Usuari podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat, així com oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats recollides en el present apartat en la forma prevista en l’apartat “Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició”.

 

Les seves preferències sobre màrqueting directe

Quan es requereixi el seu consentiment, li sol·licitarem que marqui una casella “opt-in” en aquelles seccions dels Llocs web en les quals li sol·licitem informació personal. La marcació de la corresponent casella implica la prestació del seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting en els termes i a través dels mitjans que en cada cas s’indiquin.

 

Plugins de Xarxes Socials

El nostre Lloc web fa ús de plugins de xarxes socials (“Plugins“). Quan vostè utilitza Plugins, la informació relativa al seu ús podria ser transferida directament des del Lloc web a l’operador de la xarxa social. No tenim cap control sobre les dades recopilades pel Plugin. Si vostè està connectat a una xarxa social, l’ús que vostè realitza del nostre Lloc web pot quedar reflectit en el seu compte de la xarxa social. Si vostè interactua amb els Plugins, per exemple, fent clic en “M’agrada”, ” Seguir ” o ” Compartir “, o introduint un comentari, la informació pot mostrar-se automàticament en el seu perfil de la xarxa social. Fins i tot encara que vostè no hagi iniciat sessió en el seu compte de xarxa social, és possible que els Plugins transmetin la seva adreça IP als operadors de la xarxa social. Si us plau, tingui-ho en compte en usar els nostres Llocs web.